Polityka prywatności

Miło Cię tu widzieć,

Traktuję Twoje dane oraz ich ochronę bardzo poważnie. Zapoznaj się proszę z dokumentem poniżej, który dla Ciebie przygotowałam.

Znajdziesz tutaj zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z mojego Serwisu.

Pamiętaj proszę o tym, że mój Serwis będzie się rozwijać, razem z nią zmianie ulegnie dokument, który właśnie czytasz. Zachęcam Cię zatem do odwiedzania zakładki Polityka Prywatności i Plików Cookies tak często jak to tylko możliwe. Dla Twojej wygody na końcu dokumentu zawsze podaję informacje o aktualizacji Polityki Prywatności i Plików Cookies.

Definicje:

 • Administrator – KAPPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 932758, posiadającą NIP 9462711496, REGON 520455040, kapitał zakładowy 5.000 złotych reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Adriana Kaproń.
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – serwis internetowy/a prowadzony przez Administratora pod adresem www.bazaterapii.pl
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 1. Konto Użytkownika lub Konto – indywidualne elektroniczne konto utworzone w Serwisie po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika, niezbędne dla korzystania z Serwisu.
 2.     Formularz lub Formularze – miejsca w Serwisie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newsletteru, w celu wykupienia subskrypcji
 3.     Sklep–strona internetowa sklepu Baza Terapii, za pośrednictwem której dokonuje się opłaty abonamentowej za wybraną subskrypcję.

Podstawowe informacje:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest KAPPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 932758, posiadającą NIP 9462711496, REGON 520455040, kapitał zakładowy 5.000 złotych reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Adriana Kaproń .
 • W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies Serwisu internetowego w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mailowym: info@bazaterapii.pl.
 • Masz także prawo do żądania udostępnienia Ci informacji o tym, jakie Twoje dane posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. W tym celu możesz skontaktować się ze mną pod wskazanym wyżej adresem e-mailowym.
 • Ze swojej strony zapewniam Cię, że dokładam wszelkiej staranności, aby Twoje dane były bezpieczne.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców to gwarantuję Ci, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić Ci odpowiedni standard bezpieczeństwa Twoich danych.

Przetwarzanie Twoich danych:

 1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w ramach funkcjonowania mojego Serwisu internetowego mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 2. Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. Kontaktu się w celu realizacji sprzedaży – wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt w celu realizacji Umowy;
 4. Dokonania rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej – wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. Rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru); – wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 6. Archiwizacji dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy sprzedaży – wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO, prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizowanie dokumentów, prowadzenie statystyk i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi;
 7. Analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 8. Marketingu własnych usług i produktów Administratora – wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;
 9. Archiwizacji dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy sprzedaży – wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 10. Zamieszczenie przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora  – wówczas podstawa prawna takiego przetwarzania jest, art.6 ust.1 lit. a RODO, czyli zgoda;
 11. Kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – tym sposobem przekazujesz mi swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości.  Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda  wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu ze mną. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, art. 6 ust. 1 lit. f , RODO;
 12. Tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 13. Wykorzystywania cookies w Serwisie – wówczas podstawa prawna takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a,  RODO, czyli zgoda.
 14. Obsługi fanpage’a na portalu Facebook, konta na portalu Instagram, wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych, – wówczas podstawą prawna takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.
 15. Wysłania newsletteru – wówczas podstawa prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1lit. f. RODO, prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli zgoda. Dane zgromadzone w ten sposób przetwarzane są w ramach systemu Fresh Mail i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Fresh Mail.
 16.  

Twoje prawa: 

 • RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 •       prawo dostępu do informacji;
 •       prawo dostępu do danych osobowych;
 •       prawo do sprostowania danych osobowych;
 •       prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym;
 •       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 •       prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
 •       prawo do przenoszenia danych.
 • Masz także prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa.
 • Aby nie dopuścić do naruszenia Twoich praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Twoich danych osobowych informuję, że nie będę realizować żadnych Twoich uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Czas przechowywania danych:

 • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu: zakończenia wykonywania umowy, wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 • Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

Cofnięcie zgody i sprzeciw:

 1.     W każdej chwili Użytkownik może wycofać udzielaną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba, że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wymóg podania danych i konsekwencja nie podania:

 1.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że konieczne w celu skorzystanie przez Ciebie z oferowanych przeze mnie usług. Konsekwencja niepodania tych danych będzie brak możliwości skorzystania z moich usług -dostępu do panelu subskrypcyjnego .

Profilowanie:

 1.     Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kategorie odbiorców:

 • W związku z realizacją usług Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora na podstawie odrębnych umów powierzenia– są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków, np. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, za wsparcie działu obsługi klienta, podmioty takie jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmioty powiązane z Administratorem.
 • W przypadku takiego przekazania, Administrator zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora.
 • W przypadku uzyskania Twojej zgody dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Przekazywanie danych poza EOG:

 • Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 •       współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 •       stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 •       stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 • Zachęcam Cię do zapoznania się ze wskazanymi wyżej politykami. W ten sposób będziesz bardziej świadoma/świadomy jak platformy wykorzystują Twoje dane osobowe i w jaki sposób możesz na to wpłynąć.

Formularze na stronie:

Newsletter: 

 • Świadomie dobieram dostawców usług, z których korzystam tak aby zapewni najwyższy poziom ochrony Twoich danych.
 • Dostawcą usługi newsletter jest FreshMail.
 • Twoje dane podane mi w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
 • Podane przez Ciebie dane w formularzu zapisu na newsletter są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysłania newsletteru na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz w celu wysłania informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego jako Administratora uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO).
 • Gwarantuję, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newsletteru lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 • Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięcie w aktywny link z informacją „Wypisuję się z newsletteru” lub podobną o tym samym znaczeniu.
 • Dane osobowe przekazane mi podczas zapisania się do newsletteru mogę przekazywać następującym podmiotom: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi newsletter.
 • Tak jak w każdym przypadku gdy przetwarzam Twoje dane posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienie sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonałam na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 • Masz także prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa.
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Korzystanie przeze mnie z sytemu obsługi newsletteru oznacza, że usługa jest zapewniania i wykonywana przez podmiot zewnętrzny czyli FreshMail Sp. z.o.o.

Formularz zamówienia w Sklepie:

 1.     Składając zamówienie w Sklepie musisz podać dane zgodne z zasadami zawartymi w Regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia.
 2.     Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia. Wymagane dane to imię, nazwisko, adres e-mail,  nr telefonu, oraz dane niezbędne do wystawienia faktury.
 3.     Dane przekazane w związku w Twoim zamówieniem przetwarzamy w celu realizacji zamówienia,  wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 4.     Dane będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 5.     W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia do czasu upływu przedawnienia się roszczeń z tytułu zawartej umowy. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych o którym mowa w art.20 RODO.

Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy:

 1.     W przypadku korzystania z usług Administratora możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu, Administrator umożliwia Ci  wypełnienie formularza reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży. Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane. 
 2.     Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot). 
 3.     Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy  oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami. 

Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w sklepie Internetowym:

 1.     W momencie dokonywania zakupów w Sklepie konto Użytkownika utworzone jest automatycznie w sklepie internetowym. W tym celu, powinieneś dokonać odpowiedniej rejestracji i podać dane takie jak m.in.: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, Kraj/region, kod pocztowy, informacje o dostarczeniu przesyłki, w przypadku wystawienia faktury: nazwa firmy, NIP, ulica, miasto.
 2.     Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w regulaminie sprzedaży i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie. 
 3.     Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 
 4.     Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody(na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

Współadministrowanie danymi:

 

 1. Powinieneś wiedzieć, że w zakresie przetwarzania danych na potrzeby analityki statystycznej i kampanii marketingowych administruję Twoimi danymi osobowymi wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland Ltd.”) Z Facebook Ireland Ltd. możesz skontaktować się pod adresem:
 •       Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland;
 •       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych firmy Facebook Ireland Ltd. https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 ;
 •       Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą się pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy .
 1. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzam Twoje dane osobowe w następujących celach: 
 •       prowadzenia profilu fanpage na portalu społecznościowym Facebook, informowania Cię o mojej aktywności, promowania różnych wydarzeń i konkursów, które organizuję o moich usługach,  co jest moim prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 •       prowadzenia przekazów wideo z uwzględnieniem informacji o przesyłanych komentarzach i zapytaniach w zakresie treści przekazu, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 •       komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  
 •       analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 •       archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest moim prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO); 
 •       ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 •       Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO); 
 •       Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa. 
 1. Profilowanie.

Twoje dane osobowe w ramach analityki statystycznej i prowadzenia kampanii marketingowych podlegają profilowaniu tj.  wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Profilowanie prowadzone jest poprzez tzw. targowanie w oparciu m.in. lokalizację, wiek, płeć, język, zainteresowania, informacji uzyskanych na podstawie informacji z piksela Facebooka, SDK Facebooka i informacji o aktywności na Facebooku.

 1. Kategorie Twoich danych osobowych. Przekazywane na potrzeby realizacji celów dane osobowe są danymi zwykłymi/szczególnymi i obejmują: 
 •       dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 •       dane osób, które opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage ’u;
 •       dane osób pozyskane dzięki funkcjonalności tzw. wtyczek udostępnianych przez serwisy społecznościowe bezpośrednio w serwisie internetowym Administratora. W związku z powyższym Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: 
 •       identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub Nick); zdjęcie profilowe; inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek); treść Twoich komentarzy, lokalizację, płeć, wiek, język, w którym prowadzony jest konto społecznościowe, preferencje i zainteresowania. 
 1. Okres przechowywania. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa: 
 •       dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody; 
 •       dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych; 
 •       dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. 
 •       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym, momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
 1. Źródło pozyskiwania danych. Twoje dane pozyskane zostały z Twojego publicznego profilu społecznościowego Facebook i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook oraz wpisów na fanpage ‘u.
 2. Odbiorcy danych. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe: 
 •       organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
 •       właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 •       innym Użytkownikom portali społecznościowych (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne). 
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy . 

 1. Okres przechowywania danych. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym: 
 •       dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody; 
 •       dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych; 
 •       dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. 
 1. Twoje prawa. Posiadasz: 
 •       prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych);
 •       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 •       prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie;
 •       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
 •       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 •       Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 
 •       Aby nie dopuścić do naruszenia Twoich praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Twoich danych osobowych informuję, że nie będziemy realizować żadnych Twoich uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Pliki cookies oraz podobna technologia:

 • Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania serwisu i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 1.     Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: 
 •       zapewnienie prawidłowego działania Serwisu internetowego – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działania Serwisu, korzystanie z dostępnych na nich funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
 •       zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 •       zwiększenie komfortu przeglądania Serwisu – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
 •       utrzymywanie stanu sesji po zalogowaniu na konto – dzięki plikom cookies, nie jest wymagane podawanie danych uwierzytelniających na każdej przeglądanej podstronie, co sprzyja komfortowi korzystania z Serwisu;
 •       tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Serwisu (np. ilu użytkowników ją odwiedza, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Serwisu i dostosowywanie ich działania do preferencji użytkowników.
 •       prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 1.     Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 2.     Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 3.     Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 4.     Administrator korzysta z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies:
 •       niezbędne pliki cookies Stron internetowych – pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Stron internetowych (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Stron internetowych). Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku.
 •       Google Analytics to narzędzie, (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google) umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze Stron internetowych przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Strony internetowe oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 •       Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
 •       Facebook Pixel  to narzędzie, (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Facebook) umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Strony internetowe, a także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem:https://pl.facebook.com/help/443357099140264?helpewf=about_ content.

 

 1.     Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Strony internetowe lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Stron internetowych, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

Logi serwera:

 • Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 • Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zmiany polityki prywatności:

 • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 • Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 13.01.2022r.
Przewiń na górę